News/media

'Siem Moxie' på prøvetur i Hardangerfjorden, etter dette går turen til Hamburg der dåpen skal gå av stabelen 10.04.2014.