News/media

Med referanse til Covid-19, korona virus utbruddet, vil Fjellstrand dele følgende informasjon (10.03.2020) 

Hjemmekarantene i 14 dager ved fare for korona smittespredning 

Helsemyndighetenes klare anbefaling er per 10. mars 2020 at alle personer som har vært i områder med vedvarende smitte av koronaviruset skal holde seg borte fra arbeidsstedet uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Det betyr at også personell fra våre underleverandører og gjester i våre lokaler omfattes av disse bestemmelsene. 

Vi ber våre ansatte og underleverandører søke informasjon via nettsiden til Folkehelseinstituttet og holde seg daglig oppdatert.

Vennligst sjå seneste informasjon fra norske helse myndigheter her. Trykk på link (CTRL+link):  www.fhi.no

 

Merk: gjeldende områder (FHI) oppdateres jevnlig. 

Hjemmekarantene betyr å: 

  • Ikke møte på arbeidssted, men det forventes at friske ansatte jobber hjemmefra hvis mulig
  • unngå reiser
  • ikke ta offentlig transport og
  • unngå andre steder der man lett kommer nær andre. Vi ber om å bli underrettet umiddelbart om mulige smittebærere.

__________________________________________________________________________________________________________________________

With reference to the Covid 19, Corona virus outbreak, we would share the following information (10.03.2020)

Home quarantine for 14 days if possible corona infection.

The Norwegian Health Authorities has extended the quarantine rules to include all people who have been in areas with persistent infection.

This means that anyone who has been in areas with persistent infection should stay home for 14 days after returning home, regardless of whether they have symptoms or not.

For more information please see the latest information from the Norwegian Health Autorities: (CTRL+link) www.fhi.no

Home quarantine means:

  • Do not go to work
  • Avoid travel
  • Do not take public transport
  • Avoid other places where you can easily get near others Please, do not hesitate to take action in case of infection and inform us as soon as possible.

 Personalsjef/HMS ansvarlig