News/media

Med referanse til Covid-19, korona virus utbruddet, vil Fjellstrand be alle følge FHI råd for å stoppe smittespredning 

 Vi ber våre ansatte og underleverandører og besøkende om å søke informasjon via nettsiden til Folkehelseinstituttet og holde seg daglig oppdatert.

Vennligst kontroller siste informasjon fra norske helse myndigheter her. Trykk på link (CTRL+link):  www.fhi.no

__________________________________________________________________________________________________________________________

With reference to the Covid 19, Corona virus outbreak, we would ask everybody to follow the advices from the Norwegian Health Autorities

 We ask our employees, suppliers and visitors to search the information available on the web pages for Norwegian Health Autorities.

Please check lartest available information from  the Norwegian Health Autorities on this link www.fhi.no

 

Personalsjef/HMS ansvarlig