Et konsortium bestående av selskaper, universiteter og forskningsinstitusjoner fra Norge, Sverige, Tyskland, Spania og Hellas har utviklet et nytt container skip konsept basert på avansert teknologi.

Svenske deltakere: Swerea Sicomp AB, Kockums AB og Kungliga Tekniska Høgskolan.

Norske deltakere: Marintek og Fjellstrand AS.

Prosjektet er støttet av EU og hovedmål er å flytte container transport fra overfylte motorveier til sjøveien via mindre og mellomstore havner samt bidra til en generell utslippsreduksjon fra container transport.         

Ny teknologi som Sail-Wing, solcellepaneler og batterier er inkludert. Dette resulterer i null utslipp i havner og befolkede områder samt en betydelig reduksjon i samlet utslipp sammenlignet med tradisjonell tonnasje.

Et multifunksjon overbygg er utviklet. I tillegg til styrehus og Sail-Wing består dette av komplett laste og losseutstyr for containere som betyr at fartøyet kan betjene havner uten tradisjonelt kranutstyr for containere. 

En lettvekts hybrid konstruksjonsløsning er utviklet. Dette består i hovedsak av kompositt skrog og aluminium struktur. Sentrale aktører i dette arbeidet er deltakere fra Sverige og Norge.

Neste skritt for konsortiet vil være produksjonen av en prototype. I denne forbindelse vil nye aktører innen drift, produksjon og finans bli invitert.