News/media

 

Høgsfjord har hatt verkstedopphold hos Fjellstrand AS og fått utført motorskifte, diverse reparasjoner og malingsarbeid.