News/media

GJENNOMBRUDD FOR FJELLSTRAND MILJØFERGE  ZeroCatTM

FJELLSTRAND AS har signert kontrakt med NORLED om levering av en ferge av typen ZeroCatTM120 med drift på batterier. Kontrakten kommer som et resultat av at NORLED har vunnet anbudet på 10 års fergedrift på E39 mellom Lavik og Oppedal fra 01.jan.2015. Det skal være tre ferger i dette sambandet, der to er konvensjonelle dieseldrevne fartøyer mens den tredje har spesielle krav til utslipp og energiforbruk.

FJELLSTRAND og NORLED har samarbeidet tett både med hensyn på teknologi og design i utviklingen av fartøyet.

Fartøyet har kapasitet for 120 biler og 360 passasjerer, og vil operere med ca.10 knops hastighet. Seilingstiden er 20 minutter og de 10 minuttene i hver ende vil bli benyttet til lading samtidig med lossing og lasting. Fergen vil lagre energi i lithium-ion batterier om bord.

Lavt energiforbruk er den viktigste egenskapen for å kunne drifte fergen kun på batterier. Derfor vil fergen bli bygget i aluminium og ha katamaran skrog. Alle systemer vil bli optimalisert for lavt energibruk og varmegjenvinnere, LED lys og solceller vil være en del av benyttet teknologi om bord. Fremdriftsanlegget vil få kraftig fokus på virkningsgrader og alle komponenter er evaluert for å redusere effekttap.

Fergedriften i Norge er ideell for batteridrift da de fleste ferger opererer korte strekninger, og en regner med at halvparten av disse strekningene kan drives med denne teknologien.

 

Kontakter:

FJELLSTRAND: Project Development Mgr. Edmund Tolo, 95152267, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NORLED: Teknisk direktør Sigvald Breivik, 99026237,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.