News/media

MF Ampere gjennomførte mandag 16. februar sin første tur med biler og passasjerer i sambandet Lavik-Oppedal. Dette er en viktig milepæl i innfasingen av en helt ny og verdensledende teknologi i dette sambandet. Overfarten og ferjen fungerte som planlagt, og innfasingen av fartøyet fortsetter gradvis i de kommende dager.


Les mer på Norled sin Facebook side.