News/media

 

Det er inngått en avtale mellom Fjellstrand AS og Heis-Tek AS om levering av 6 heissjakter av forskjellige størrelser til Johan Sverdrup feltet.

Heissjaktene vil bli levert i løpet av 2016 og kontrakten har en verdi på rundt 45 millioner NOK.
Fjellstrand er en erfaren bygger av aluminiumskonstruksjoner og har tidligere levert heissjakter i aluminium til offshore-installasjoner som blant andre Gudrun, Elde, Ekoz, Valemon, Dong Herje og Gina Krogh. Prosjektet kommer til å sysselsette mellom 30-32 personer.

Denne kontrakten forsterker det gode samarbeidet som allerede er mellom Fjellstrand AS og Heis-Tek AS, og som sikrer sluttkunden, som er Statoil, et produkt av høy kvalitet.

Fjellstrand AS er lokalisert på Omastrand i Hardanger og er et skipsverft med aluminium som en av våre spesialiteter. Vi er designer og bygger av Ampere, verdens første full-elektriske batteriferge. I 2014 leverte vi WindServer nummer 6, en arbeidsbåt til vindmøllemarkedet, som også er bygget i aluminium. Vi leverer også offshore-fartøy og avanserte konstruksjons-skip i stål.

I 2014 hadde Fjellstrand AS en omsetning på 660 mill.Nok.
For mer informasjon, kontakt: Adm.dir. Hans Martin Gravdal på telefon: +47 913 32 854 eller på epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.