News/media

Fjellstrand har inngått kontrakt med Apply Leirvik AS for panelproduksjon til den store boligmodulen som de bygger til Johan Sverdrup prosjektet.  Apply Leirvik skal levere en av de største boligmodulene som er bygget til Kværner Stord, og plattformen skal opereres av Statoil når den står ferdig installert i Nordsjøen. Kontrakten har en verdi på ca. 10 MNOK, og i tillegg kan den økes med opsjoner. Kontrakten gir et viktig bidrag til å fylle opp vår aluminiumsproduksjon her på Oma, og viser at vi kan være konkurransedyktige i dette markedet også. Produksjonen starter umiddelbart, og vil sysselsette opp mot 20 arbeidere i en periode fra nå og frem til november i år. Vi ønsker å vise Apply Leirvik at vi leverer kvalitet, og holder planer, og med dette håper vi selvsagt at også opsjoner og nye ordrer kan komme på plass etter sommerferien.


I tillegg til denne ordren, har vi nå i produksjon 6 heissjakter til HEISTEK,  som også skal monteres på de forskjellige plattformene på Johan Sverdrup. Til sammen gir disse to ordrene sysselsetting for totalt 40 – 50 av våre aluminiumsarbeidere.

«Det er veldig positivt at vi klarer å levere til denne industrien her i Norge, og særlig kjærkomment nå som skipsbygging opplever tøffere tider. Her på Fjellstrand har vi i tillegg pågående ombygging av Vestland Cygnus som skal leveres til rederi 10 juni, slik at det er bra aktivitet på verftet nå frem mot ferien» sier administrerende direktør Terje Sjumarken.

Vestland Cygnus er bygget om fra PSV til vindmølle support-skip, med Uptime heave-kompensert gangveisystem, innredning for 132 personer, SPS klasse, og en stor SubSea-kran med løftekapasitet på 100 t, og en rekkevidde på opp til 40m med lavere last. Dette betyr at en kan ligge tilkoblet vindmølle med gangveisystem, og nå plattformen på vindmøllen med kranen i samme posisjon.
«Vestland Cygnus har allerede fått flere kontrakter i vindmølle markedet, og skal direkte i jobb etter levering fra oss», sier administrerende direktør Terje Sjumarken.

For mer informasjon, kontakt: Adm.dir. Hans Martin Gravdal på telefon: +47 913 32 854 eller på epost: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.