Career at Fjellstrand

Please see available positions at bottom of this page:

We are always on the lookout for talented people with a keen interest in the industry and an eye for new technology enabling us to take part in shaping the future. 
Fjellstrand can offer interesting positions in a professional and social work environment.

Contact
Hanne Leganger Myrdahl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 900 22 333

 

 

Please see available positions below:

 https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=245599369

 

Fjellstrand har mange store og spanande oppgåver som gjer det nødvendig å styrke vår stab av dyktig personell på Omastrand.

                                                                                                                                        

Elektrikarar

Kvalifikasjonar:

  • Relevant utdanning og fagbrev som elektrikar gruppe L
  • Relevant erfaring innanfor industri eller maritim bransje
  • Erfaring som formann og/eller bas er og ynskjeleg

Mekanikar/Kranførar

Me søkjer no etter personell til vår service og vedlikehaldsavdeling

 

Kvalifikasjonar:

  • Søkjarane må ha fagbrev frå mekanisk fag eller erfaring frå mekanisk arbeid
  • Relevant erfaring innanfor industri er ynskjeleg.
  • Sertifikat på Tårnkran (G2) er ynskjeleg. Dersom søkjar manglar dette vil me tilby naudsynt kursing for Tårnkran (G2)

 Dette kan me tilby:

  • Deltaking i spanande prosjekt som gjer moglegheit til fagleg utfordring og utvikling
  • Kompetente medarbeidarar, krevjande kundar og ei stor gruppe dyktige leverandørar
  • Stor påverknad på den vidare utviklinga av våre arbeidsmetodar
  • Eit nyskapande, innovativt og godt arbeidsmiljø

 Arbeidsstad vert på verftet sine fasilitetar i Omastrand i Hardanger, i vakre omgjevnader med store moglegheiter for eit spanande og aktivt friluftsliv.

Send ein kort søknad og CV på e-post til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innan 11. februar 2022

For meir informasjon: kontakt Nils Ove Berge, tlf. +47 99207211 eller besøk heimesida vår.

 

Send ein kort søknad og CV på e-post til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. innan 11. februar 2022

For meir informasjon: kontakt Nils Ove Berge, tlf. +47 99207211 eller besøk heimesida vår.

 

Håndtering av personlig informasjon:

Når du sender inn en søknad om stilling hos Fjellstrand AS, vil vi normalt kreve visse typer informasjon, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, samt visse dokumenter som søknadsbrev, CV, utdanningsutskrifter og referansebrev fra tidligere arbeidsgivere. Fjellstrand krever denne informasjonen for å kunne evaluere kandidater som en del av rekrutteringsprosedyrene våre, og for å etablere grunnlaget for et tilbud på arbeid dersom dette blir aktuelt. Informasjonen kan lagres på Fjellstrand IT-system i opptil 6 måneder fra søknadstidspunktet og vil bare bli brukt av personell ved Fjellstrand, og spesielt bare av personer som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen. Din informasjon vil ikke bli brukt til andre formål og vil ikke bli distribuert til andre parter med mindre du har gitt din aksept før slik distribusjon. Du kan be om at Fjellstrand informerer deg om hvilken informasjon som holdes om deg i Fjellstrand og hvordan den brukes i rekrutteringsprosessen. Hvis informasjonen som holdes, er feil, ufullstendig eller ikke relevant, kan du be om at den blir rettet, slettet eller endret, i henhold til gjeldende forskrifter på forespørselstidspunktet.

 

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may have articles.