QHSE

Vår miljøpolitikk

Fjellstrand AS har som mål å drive sin virksomhet slik at miljøet belastes i så liten grad som mulig.

For å oppnå dette har vi utarbeidet følgende miljøpolitikk

 • Utslepp til luft
  • Vi skal legge til rette for at alle landliggende båter benytter seg av landstrømanlegget vårt når de ligger til kai.
 • Avfall
  • Vi skal sortere og gjenvinne avfall i henhold til avfallsplanen vår.
 • Utslepp til sjø
  • Vi skal ha gode prosedyrer knytt til å hindre utslepp av olje og kjemikalier i havnebassenget vårt.

Vår kvalitetspolitikk

Fjellstrand AS sin kvalitets politikk er forankret i følgende prinsipper

 • Vi skal være den foretrukne leverandør og samarbeidspartner innen våre kjerneområder: nybygg, ombygging, service og industriprosjekter.
 • Vi skal være blant de fremste i bransjen innen utviklingen av miljøvennlige marine produkter.
 • Vi skal levere prosjekter til avtalt pris, tid og kvalitet.

Vår HMS politikk

Et trygt og godt arbeidsmiljø er en grunnleggende forutsetning for økt verdiskapning ved Fjellstrand AS.
Vi skal alle arbeide for å oppnå dette.

Våre mål er:

 • Ingen ulykker
 • Ingen personskader
 • Ingen skal bli syke av å arbeide hos oss
 • Ingen forurensing av miljøet

For å oppnå dette arbeider vi kontinuerlig for å heve bevisstheten om, og forankre betydningen av HMS i hele organisasjonen.
De ansatte og det personalet som arbeider ved Fjellstrand AS, er vår viktigste ressurs for å nå vårt mål. Nøkkelpunkter for dette er:

 • Vi skal følge lover, forskrifter og etiske retningslinjer
 • HMS er det viktigste interne arbeidsområdet.
 • Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet for personalet, miljøet og utstyret ved Fjellstrand AS
 • HMS er et linjeansvar i hele organisasjonen
 • Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet
 • Du har rett og plikt til å varsle ved farlig arbeid / adferd.