Career at Fjellstrand

Please see available positions at bottom of this page:

We are always on the lookout for talented people with a keen interest in the industry and an eye for new technology enabling us to take part in shaping the future. 
Fjellstrand can offer interesting positions in a professional and social work environment.

Contact
Hanne Leganger Myrdahl
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+47 900 22 333

 

 

Please see available positions below:

 

FAGARBEIDARAR

innan følgjande fagfelt:  industrirøyrleggjar, industrimekanikar, platearbeid og sveis. Me søkjer personar med fagbrev.

ELEKTRIKAR OG ELEKTRIKAR FORMANN

Me søkjer personar med fagutdanning som elektrikar/gruppe L. Formann må i tillegg ha teknisk fagskole innan elektro og relevant erfaring og helst innan maritimt miljø.                                                   

SKIPSINGENIØRAR/PROSJEKTLEIAR

 for vår tekniske/prosjekt avdeling, søker me ingeniørar innan fagfelta, skipsystem og elektro.

Den tekniske avdelinga deltek i utvikling av eigne skipstypar, samt andre design, og utfører prosjektering for ei rekkje ulike arbeidsoppgåver.

 Me kan tilby:

 -           Spanande arbeidsoppgåver

-           Godt arbeidsmiljø og utfordrande oppgåver

-           Gode høve for eiga utvikling

-           Pensjons- og forsikringsordningar

-           Konkurransedyktige vilkår

-           Bedrifta hjelper til med å skaffa bustad om ønskjeleg

Arbeidsstad vert på Omastrand i Hardanger, i vakre omgjevnader med gode høve for eit spanande og aktivt friluftsliv.

Send ein kort søknad og CV på e-post til: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

For meir informasjon, kontakt: personalsjef Hanne Leganger Myrdahl på tlf. 900 22 333

Håndtering av personlig informasjon:

Når du sender inn en søknad om stilling hos Fjellstrand AS, vil vi normalt kreve visse typer informasjon, for eksempel navn, e-postadresse, telefonnummer, samt visse dokumenter som søknadsbrev, CV, utdanningsutskrifter og referansebrev fra tidligere arbeidsgivere. Fjellstrand krever denne informasjonen for å kunne evaluere kandidater som en del av rekrutteringsprosedyrene våre, og for å etablere grunnlaget for et tilbud på arbeid dersom dette blir aktuelt. Informasjonen kan lagres på Fjellstrand IT-system i opptil 6 måneder fra søknadstidspunktet og vil bare bli brukt av personell ved Fjellstrand, og spesielt bare av personer som er direkte involvert i rekrutteringsprosessen. Din informasjon vil ikke bli brukt til andre formål og vil ikke bli distribuert til andre parter med mindre du har gitt din aksept før slik distribusjon. Du kan be om at Fjellstrand informerer deg om hvilken informasjon som holdes om deg i Fjellstrand og hvordan den brukes i rekrutteringsprosessen. Hvis informasjonen som holdes, er feil, ufullstendig eller ikke relevant, kan du be om at den blir rettet, slettet eller endret, i henhold til gjeldende forskrifter på forespørselstidspunktet.

 

An old veteran is at the quays of Fjellstrand these days.

Built in 1975, ARIL has already served its owners for 44 years.

Needing som touch up of paint, some new propeller blades and general maintenance the veteran rescue vessel arrived at Fjellstrand enjoying some days of care by our team.